ล็อกอินเข้าระบบครับ
กรุณาออกเกมด้วย
ไอดี
พาส
 
( อัพเดทราคา .โปร x3..ตามใจเพื่อน.หมดเขตเมื่ออับเดท ไอเทมใหม่.. ) รายการโปรโมชั่น เติมพ้อย บัตรทูมันนี้ ตั้งแต่ วันที่ 9เมษายน 2555 - 20 เมษายน 2555
 
 • บัตรทูมันนี้ 50 ได้ พ้อย 100 อีโมชั่น วันสงกรานต์ 1 วัน 1 ชิ้น 0 เหรียญ
 • บัตรทูมันนี้ 90 ได้ พ้อย 180 อีโมชั่น วันสงกรานต์ 1 วัน 1 ชิ้น 0 เหรียญ
 • บัตรทูมันนี้ 150 ได้ พ้อย 300 Points
 • แถมฟรี อีโมชั่น วันสงกรานต์ 1 วัน 1 ชิ้น , ปีก แบบใหม่ อายุ 2 วัน 1 กล่อง ( สุ่ม เลือกออโต้ว่าได้แบบไหน )
 • บัตรทูมันนี้ 300 ได้ พ้อย 600Points
 • แถมฟรีอีโมชั่น วันสงกรานต์ 1 วัน 2 ชิ้น,ชุด R-P อายุ 3 วัน 1 กล่อง ,ปีก แบบใหม่ อายุ 2 วัน 2 กล่อง ( สุ่ม เลือกออโต้ว่าได้แบบไหน )
 • บัตรทูมันนี้ 500 ได้ พ้อย 1000Points
 • แถมฟรีอีโมชั่น วันสงกรานต์ 1 วัน 5 ชิ้น,ชุด R-P อายุ 3 วัน 2 กล่อง ,ปีก แบบใหม่ อายุ 2 วัน 4 กล่อง ( สุ่ม เลือกออโต้ว่าได้แบบไหน )
 • บัตรทูมันนี้ 1000 ได้ พ้อย 2000 Points
 • แถมฟรีอีโมชั่น วันสงกรานต์ 1 วัน 10 ชิ้น,ชุด R-P อายุ 3 วัน 5 กล่อง ,ปีก แบบใหม่ อายุ 2 วัน 10 กล่อง ( สุ่ม เลือกออโต้ว่าได้แบบไหน )
  ** รายการดังกล่าว เป็นรายการโปรโมชั่นปัจจุบัน ถ้าตัวเลขเปลียนแปลง ก็ถือตามนั้น **
  **ทางทีมงานขอสงวนสิทธ์ ในการเปลียนแปลง รายการโดยไม่ แจ้งให้ทราบล่วงหน้า **
  รายการโปรโมชั่น ออนไลน์ในเกม
 
 • ไอดีใหม่ มีอายุไอดี 0-10 วัน ออนไลน์ 60 นาที แลกได้ 5 พ้อย
 • ไอดีที่มีอายุ ตั้งแต่ 11-20 วัน ออนไลน์ 60 นาที แลกได้ 5 พ้อย
 • ไอดีที่มีอายุ ตั้งแต่ 21-30 วัน ออนไลน์ 60 นาที แลกได้ 2 พ้อย
 • ไอดีที่มีอายุ ตั้งแต่ 31-90 วัน ออนไลน์ 60 นาที แลกได้ 2 พ้อย
 • ไอดีที่มีอายุ ตั้งแต่ 91 ขึ้นไป ออนไลน์ 60 นาที แลกได้ 2 พ้อย
  ** รายการดังกล่าว เป็นรายการโปรโมชั่นปัจจุบัน ถ้าตัวเลขเปลียนแปลง ก็ถือตามนั้น **
  รายการ ค่าจัดการไอดีในไอเทมชอบ
 
 • เปลียนอาชีพตัวละคร ราคา 90 Points
 • เปลียนสถาบัน ราคา 10 Points
 • เปลียนชื่อตัวละคร ราคา 90 Points
 • เปลียนรีเลเวล ลงเวล 21 ราคา 50 Points ระบบปรกติ จุติฟรี จาก 350 ลงมา 280 อยาก รีเวล ลงมา 21 ก็ จัดไป..
 • ย้ายแผนที่ บริการ ขสมก. ราคา 0 Points
 • หัวส้มอยากหัวขาว ราคา 90 Points
 • รีสเตตัส เลือกรี ราคา 20 Points ต่อ 1 ครั้ง เลือก ได้รีค่าไหน จำนวนตั้งแต่ 1000-5000
 • รีสกิว หายเรียบ เรียนเอาใหม่ ราคา 300 Points สกิวในเกมมีขายครบตาม NPC ในเกม
  ** รายการดังกล่าว เป็นรายการโปรโมชั่นปัจจุบัน ถ้าตัวเลขเปลียนแปลง ก็ถือตามนั้น **